Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Pohled z horní terasy hradu směrem na západ, sever a hradní nádvoří na východě

Klepněte na obrázek a k posunu užijte pohyb myší