Říjnový podzim 2013 ve zlínských parcích

Mimořádně krásný a teplý podzim tohoto roku. Jen mlhy a fotografické oblohy bylo zatím pomálu. Ale už také přicházejí.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

JiPe